loading

Proje Haberlerimiz

OFYAP Güncel
Nisan 2015

Otel & Restoran

İstanbul'un gizli cenneti Ağva'da nehir kenarı otel ve restoran projemiz tamamlanmıştır.

Devamı
Kasım 2014

12 Dairelik Ağva Evleri

İstanbul'un gizli cenneti Ağva'da 12 dairelik yazlık/kışlık daire projemiz tamamlanmıştır.

Devamı
Ocak 2014

Konut Üsküdar Bağlarbaşı

İstanbul Üsküdar Bağlarbaşında 7 dairelik projemiz tamamlanmıştır.

Devamı

Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme

Sık Sorulan Sorular
Kentsel sorunlar ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak bir bölgenin ekonomik, toplumsal ve mekansal özelliklerinin incelenmesi sonucunda uygulanabilir bir yol haritasının oluşturulmasıdır. Kentsel dönüşüm insan odaklı bir uygulamadır. Amacı; yaşanılabilir standartlarda kentler oluşturmaktır. Uygulamalar; ekonomik, sosyal ve toplumsal temeller üzerine inşa edilmelidir.
Ülkemizde, kentsel dönüşüm çalışmaları yerel yönetimlerin yer seçimi yaparak belediye meclis kararı alınması sonucu başlamaktadır. Yerel yönetimler alınan meclis kararı ile birlikte Toplu Konut İdaresi Kentsel Yenileme Daire Başkanlığı‟na müracaat etmesi sonucu önprotokol imzalanır. İmzalanan önprotokol de yerel yönetimler 6 aylık süre zarfında harita işlemleri, hak sahipliği tespiti, zemin etüd çalışmaları, taslak imar planlama çalışması ve fizibilite çalışmasını tamamlamak zorundadır. Hazırlanan çalışmalar; Toplu Konut idaresi tarafından incelenerek yatırıma uygun bulunması halinde protokol imzalanarak çalışmalar sürdürülmektedir.
1. Yaşam güvenliği açısından riskli bir bölge olması, 2. Zemin durumu, 3. Mülkiyet sahiplerinin isteği, 4. Altyapı ve ulaşım eksikliği, 5. İmar ve mülkiyet problemleri, 6. Fiziki ve sosyal donatı alanı yetersizliği, 7. Arsa bedelleri, 8. Nitelikli konut alanı ihtiyacı.
• Kurumsal yapının oluşturulamamasından kaynaklanan sorunlar, • Yerel yönetimlerden kaynaklanan sorunlar, • Konu hakkında yeterli bilgi birikimine sahip personelin bulunmaması, • Mevzuat eksikliğinden kaynaklanan sorunlar, • Yer seçiminin sağlıklı bir şekilde seçilmemiş olması, • Projelerin bilgilendirme çalışmalarında karşılaşılan problemler, • Danışman firmaların uygulama yaklaşımlarındaki farklılıklar, • Finansman sorunu, • Diğer faktörler.
Noter harcı, Tapu harcı, Belediyelerce alınan harçlar, Damga Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden ve Banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaf tutuluyor.
RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORU İÇİN HAZIRLAMANIZ GEREKEN BELGELER Başvuru Dilekçesi Mülk Sahibi Tapu Fotokopisi Mülk Sahibi Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Tapudan alınmış ( kaşeli imzalı) TAKYİDAT belgesi ASLI Başvuruda bulunan vekil ise VEKALET ÖRNEĞİ ve vekilin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Başvuruda bulunan Şirket ise Şirket Resmi Evrakları ve Şirket Yetkilisi Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Kentsel Dönüşüm Konut Kredilerinde yıllık %4 (aylık %0,33); Kentsel Dönüşüm İşyeri kredilerinde yıllık %3 (aylık %0,25) oranında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Faiz Desteği verilecektir. Hak sahiplerine kullandırılacak faiz destekli kredi tutarı en fazla 100.000.-TL’dir. Birden fazla bağımsız bölüme sahip olan hak sahipleri adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı her bir bağımsız bölüm için 100.000.-TL ’yi aşmamak kaydıyla toplamda en fazla 500.000.-TL olabilecektir.
Kat karşılığında yaşanan anlaşmazlıklara son vererek, Kentsel Dönüşüm avantajlarıyla yapınızı yeniliyoruz. İstediğiniz plan ve kalitede artık eski yapınızı OFYAP güvencesiyle yenileyebilirsiniz.